04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji (příjem žádostí 24. 7. – 1. 9. 2023)

Název

04_05_ Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

AnotaceZ dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.
Termín příjmu žádostíod 24. 7. 2023 do 1. 9. 2023
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, která je blíže specifikována v čl. 3.1. Pravidel.
Oprávnění žadatelé.pdf
Termín semináře6. 6. 2023
Místo seminářeSál Pegasus, RCO
PravidlaPravidla DP - Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPříspěvky na obědy do škol-Přehled podpořených žádostí.pdf
Vzor vyúčtováníVzor vyúčtování dotace.xlsx
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu docxČestné prohlášení o příjmové a sociální situaci(61,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam oprávněných příjemců(25,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxSouhlas zřizovatele(57,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení a informace žadatelům č. 1(345,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení a informace žadatelům č. 2(576,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení a informace žadatelům č. 3(283,9 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Kocych

referent pro dotace, projekt Příspěvky na obědy do škol
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 564 t.kocych@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 333


Poslední změna 27. 06. 2023 09:39:40