04_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí 16.1. - 17.2.2023)

Název

04_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceV rámci dotačního programu budou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a v souladu s programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnosti i jednorázových akcí, včetně táborů) a podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu.
Termín příjmu žádostí16. 1. - 17. 2. 2023
Způsob podání žádostiViz čl. 3 část A odst. 4 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.
Oprávnění žadateléDotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení - dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.
Termín semináře11. 1. 2023 10:00
Místo seminářeOnline seminář prostřednictvím Microsoft Teams
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 17. 4. 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám.pdf(497,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím.pdf(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost právnickým osobám.pdf(495,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost příspěvkovým organizacím.pdf(498 kB)stáhnout

Seminář k dotačnímu řízení - power-pointová prezentace

Soubor typu pptSeminář k dotačnímu titulu 11. 1. 2023(354,5 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 19. 01. 2023 10:35:24