04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 17.1. - 18.2.2022)

Název

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022

AnotaceV rámci dotačního programu budou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a v souladu s programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnosti i jednorázových akcí, včetně táborů) a podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu.
Termín příjmu žádostí17. 1. - 18. 2. 2022
Způsob podání žádostiViz čl. 3 část A odst. 4 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.
Oprávnění žadateléDotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení - dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.
Termín semináře17. 1. 2022
Místo seminářeKongresový sál KÚ OK (nebo online formou)
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 4. 4. 2022.pdf
Vzor vyúčtováníInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu OK v roce 2022.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

 

Obecné informace

Zásady poskytování dotací Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého Kraje.pdf

 

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(498,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost právnickým osobám(497,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost příspěvkovým organizacím(486,5 kB)stáhnout

Prezentace ke vzdělávacímu semináři pro žadatele o dotaci

Soubor typu pptPrezentace k semináři k vyhlášení dotačního titulu(771 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 17. 01. 2022 11:06:21