04_03_ Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024 (příjem žádostí od 15.1. - 24.01.2024)

Název

04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu následujících tematických aktivit vztahujících se k oblasti EVVO: a) rozvoj klíčových znalostí a kompetencí dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů); b) částečná úhrada specializačního studia pro koordinátory EVVO, c) úhrada ročního poplatku programu EKOŠKOLA, EKOŠKOLKA, d) úhrada ročního poplatku programu GLOBE, e) úhrada ročního poplatku programu LES VE ŠKOLE, f) vytvoření výukových programů pro mateřské, základní a střední školy, g) vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky, h) zpracování on-line environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (pracovní listy, kvízy, kalendáře, výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, aj.), i) vybavení a úprava přírodní učebny EVVO, j) realizace společných projektových aktivit škol a spolupráce s veřejností, k) celoroční činnost středisek ekologické výchovy, l) podpora celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, m) celoroční realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Termín příjmu žádostí15. 1. 2024 – 24. 1. 2024
Způsob podání žádostiŠkoly a školská zařízení, jejichž zřizovatel je kraj nebo obec mají povinnost doručit žádost opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem včetně časového razítka datovou schránkou. Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatel je soukromá osoba mají povinnost doručit žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem datovou schránkou. Certifikovaným střediskům ekologické výchovy doporučujeme doručit žádost opatřenou kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem datovou schránkou. Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadateléa) škola nebo školské zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, b) středisko ekologické výchovy, které získalo certifikát k poskytování kvalitních služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře6. 12. 2023
Místo seminářeZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace
PravidlaPravidla DP 04_03_Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v r. 2024.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníSeznam příjemců Programu na podporu EVVO v OK v r. 2024.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Výsledky dotačního řízení 2024

Soubor typu pdfSeznam příjemců Programu na podporu EVVO na celoročnní činnost v r. 2024.pdf(168 kB)stáhnout

Další dokumenty ke stažení

Soubor typu docxPříloha č. 7- Partnerství škol.docx(19,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Souhlas zřizovatele a čestné prohlášení zřizovatele.docx(19,6 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPREZENTACE JAK NAPSAT PROJEKT EVVO V R. 2024.pptx(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_prav.os..pdf(588 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_přísp.org..pdf(686,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3-Vzor.vp.sm.na AKCI_prav.os..pdf(534,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org..pdf(535,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 10. 05. 2024 08:53:39