04_03_ Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 17. 1. 2022 – 28. 1. 2022)

Název

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu následujících tematických aktivit vztahujících se k oblasti EVVO: rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů); činnost středisek ekologické výchovy; podpora celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu; realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; vytvoření výukových programů pro mateřské, základní a střední školy; vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností; zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); vybavení a úprava přírodní učebny EVVO; zhotovení, oprava, údržba a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.
Termín příjmu žádostí17. 1. 2022 – 28. 1. 2022
Způsob podání žádostiŠkolám a školským zařízením, jehož zřizovatelem je kraj, obec, svazek obcí nebo městys doporučujeme doručit žádost opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem datovou schránkou. Školám a školským zařízením, jehož zřizovatelem je soukromá osoba a certifikovaným střediskům ekologické výchovy doporučujeme doručit žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem datovou schránkou. Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadateléŠkola nebo školské zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a dále středisko ekologické výchovy, které získalo certifikát k poskytování kvalitních služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře14. 12. 2021 on-line formou
Místo semináře14. 12. 2021 on-line formou
PravidlaPravidla DP na podporu EVVO v OK v roce 2022.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníSeznam příjemců dotace na celoroční činnost 2022.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Prezentace z online semináře pro žadatele o dotaci ze dne 14. 12. 2021 a výsledky dotačního řízení

Soubor typu pptON-LINE SEMINÁŘ 14.12. 2021(998 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam příjemců příspěvku dotace 2022(3,8 MB)stáhnout

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na AKCI - právnické osoby(497,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na AKCI - příspěvkové organizace(497,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na celoroční činnost - příspěvkové organizace.(505,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na celoroční činnost - právnické osoby(507,1 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 20. 04. 2022 09:29:45