04_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023 (příjem žádostí 5.6. - 23.6.2023)

Název

04_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného.
Termín příjmu žádostíod 5. 6. 2023 do 23. 6. 2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v čl. 3 část A odst. 4 Zásad.
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická osoba, která je blíže specifikována v čl. 3.1. Pravidel dotačního programu.
Oprávnění žadatelé.pdf
Termín semináře6. 1. 2023 v 9:00
Místo seminářeZasedací místnost, 10. patro RCO
PravidlaPravidla DP-Studijní stipendium 2023.pdf
Vzory smluvPříloha č.02-Vzorová smlouva o poskytnutí dotace.pdf
Žádost vzorPříloha č.01-Vzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníVyhodnocení dotačního programu.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu.docx

Obecné informace

Zásady poskytování dotací Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého Kraje.pdf

 

 

Další dokumenty ke stažení

Soubor typu docxPlná moc - vzor.docx(13,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxDoporučení a informace k vyúčtování.docx(43,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxInformace k elektronickému vyúčtování dotací.docx(92,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 212 m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 06. 01. 2023 11:20:07