04_02_2_Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní (příjem žádostí 29.3. – 25.6. 2021)

Řešení mimořádní situace na vodních dílech a realizace opatření sloužící k předcházení a odstraňování následků (příjem žádostí 29. 03. – 25. 06. 2021)

 

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

 

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizaci opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy,

  • realizace preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím,

  • odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

 

Soubor typu docxDotace obcím 2021-Pravidla DT 2(53,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDotace obcím 2021-Vzor žádosti DT 2(62,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotace obcím 2021-Vzor.sml. o dotaci obec,město(48,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDotace obcím 2021-Vzor vyúčtování na akci(22,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Breškovcová

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 21. 06. 2021 06:19:42