04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí 12.1. - 20.1.2023)

Název

04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu na pořízení hmotného a nehmotného majetku nutného k zabezpečení výuky, na personální zajištění studijních programů (mzdové výdaje vědecko-výzkumných kapacit, odborníků z praxe a ostatních pracovníků zajišťujících realizaci programů), na zajištění propagace studijních programů a na zajištění a organizaci aktivit pro žáky škol v Olomouckém kraji.
Termín příjmu žádostíod 12. 1. 2023 do 20. 1. 2023
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: - se sídlem v Olomouckém kraji (bez ohledu na případné pobočky) nebo - se sídlem mimo Olomoucký kraj v případě, že dotace bude použita pro pobočku příjemce zřízenou na území Olomouckého kraje; - a které zároveň bylo před podáním žádosti o dotaci vyhlašovatelem tohoto dotačního programu odsouhlaseno použití minimálně 15 % z požadované dotace na Projekt zaměřený na rozvoj regionu. Tato podmínka se týká pouze žadatelů požadujících částku vyšší než 1 000 000 Kč.
Termín semináře9. 1. 2023, 10:00
Místo seminářeZasedací místnost, 10. patro RCO
PravidlaPravidla DP.pdf
Vzory smluvVzorová smlouva o poskytnutí dotace.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníVyhodnocení dotačního programu.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Další dokumenty ke stažení

Soubor typu docxDohoda o projektovém záměru(30,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 212 m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 13. 12. 2022 11:01:34