04_01_3_Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 29.3. – 16.4. 2021)

Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 29. 03. – 16. 04. 2021)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 3

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • revitalizace a obnova environmentálních funkcí pramenných oblastí,

  • realizace opatření na ochranu zdrojů pitné vody,

  • zakládání nových retenčních prostorů, zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.

Soubor typu xlsxseznam poskytnutých dotací Fond VH 2021 DT č. 3(228,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Pravidla DT 3(65,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021-Pravidla DT 3(64,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Vzor.sml. obce,města(48,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021 - Vzor.sml.práv.osoby(48,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021 - Vzor vyúčtování(22,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Breškovcová

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 21. 06. 2021 06:19:42