04_01_2_Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (příjem žádostí 29.3. – 16. 4. 2021)

Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody (příjem žádostí 29. 03. – 16. 04. 2021)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba a dostavba vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu (v případě výstavby nového vodovodu musí být zajištěno připojení minimálně nejméně 50 trvale bydlících obyvatel, v případě dostavby či rozšíření vodovodu musí být počet připojených obyvatel po realizaci akce vyšší než před její realizací),

výstavba a rekonstrukce zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody stanovených právními předpisy.

Soubor typu xlsxSeznam poskytnutých dotací Fond VH 2021 DT č. 2(230,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Pravidla DT 2(63,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021-Vzor žádosti DT 2(65,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Vzor.sml. obce,města(48,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021 - Vzor.sml.práv.osoby(48,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021 - Vzor vyúčtování.xlsx(22,2 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Ing. Jana Breškovcová

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 21. 06. 2021 06:19:42