03_03_01_ Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy (příjem žádostí 6.4. - 23.4.2021)

Žádosti se podávají od 6. 04. 2021 do 23. 04. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě na podatelnu Krajského úřadu. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

 

Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí
a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je snaha zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

 

Typy podporovaných aktivit:

  • částečná úhrada výdajů pro handicapované živočichy spojených s odchytem, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a výdajů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých do 31. 12. 2021.
Soubor typu pdfPRAVIDLA HANDICAPY.pdf(892 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost HANDICAPY.pdf(848,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-04-cinnost-fyzicke-osoby-podnikatele.pdf(437,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-08-cinnost-obce-mestyse-mesta.pdf(433 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-10-cinnost-prisp-org.pdf(439,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf03-vzor-vyuctovani-dotace-na-akci-nebo-cinnost.pdf(296,5 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720


Poslední změna 02. 03. 2021 11:53:55