03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023 (příjem žádostí 20.3. - 23.06.2023)

Název

03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023

AnotaceÚčelem vyhlášeného dotačního programu je podpora realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě nebo k nedostatečnému odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí zhoršení kvality povrchových či podzemních vod. Dále podpora realizace opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy, realizace preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím, odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.
Termín příjmu žádostí20. 3. 2023 - 23. 6. 2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti-1.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000. Počet obyvatel obce se určuje podle statistiky počtu obyvatel Ministerstva vnitra ke dni 1. 1. 2023.
Termín semináře
Místo semináře
PravidlaMIMOŘ_Pravidla DT č. 03_02.docx
Žádost vzorMIMOŘ_Vzor žádosti DP č. 03_02.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocenízpusob-hodnoceni-mimořádné.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Schválené žádosti

Soubor typu xlsxMimořádky hodnocené žádosti_anonym.xlsx(3,3 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jitka Aufartová

referent vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 j.aufartova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Mgr. Lucie Michalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 395 l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 705


Poslední změna 26. 09. 2023 12:55:22