02_03_02 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 13.3. - 6.4.2023)

Název

02_03_02 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství

AnotaceTypy podporovaných akcí • podpora celoroční činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství a jejichž předmětná činnost či záměr vedou k ochraně či zlepšení stavu životního prostředí (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství) a péče o zatoulaná zvířata (útulky pro psy a kočky) • podpora celoroční činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je environmentální vzdělávání a osvěta, a to zejména s cílovou skupinou dětí a mládeže
Termín příjmu žádostí13. 03. 2023 - 6. 04. 2023
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti (1).pdf
Oprávnění žadatelé
02 Oprávnění žadatelé.pdf
Termín semináře
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
Pravidla02 - Pravidla dotačního titulu 02_03_02.pdf
Žádost vzor02 - Vzor žádosti 02_03_02.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení02 Způsob hodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Schválené žádosti

Soubor typu pdfSeznam hodnocených žádostí OŽPZ činnosti A.pdf(983,5 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720


Poslední změna 21. 06. 2023 09:54:40