02_01_2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (příjem žádostí 22.1. - 8.2.2021)

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a metodickým doporučením Olomouckého kraje pro zavedení MINIS, případně aktuálním metodickým pokynem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Standard vybraných částí územního plánu:
a) zpracování územního plánu,
b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pokud se zpracovává),
c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
e) zpracování regulačního plánu obce.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(435,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost (288,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci(213,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorové vyúčtování dotace na akci(111,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře k POV 2021(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje(40,5 kB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka POV OK 2021(76,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí POV 2021 - DT 2(15,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2021, DT 2 - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace(586,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 Finanční vyúčtování dotace na akci_POV_2021_DT_2(22,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2021 - DT 2(13,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPokyny k vypracování vyúčtování POV 2021 - DT 2(25 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek DiS.

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 22. 12. 2020 12:24:28