01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace (příjem žádostí od 23.1. - 6.2.2023)

Název

Podpora přípravy projektové dokumentace

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.
Termín příjmu žádostí23. 1. - 6. 2. 2023 12:00 hod
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace. Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh. Žadatelé si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem. S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře16., 17. 1. 2023, v 9:00 hod
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla dotačního titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnoprávní smlouva na AKCI_obci, městysi, městu_DT 3.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace DT 01_01_03.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfInformace-k-elektronickemu-vyuctovani-dotaci-poskytnutych-z-POV-2023-DT-3(512,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZaverecna-zprava-o-ukonceni-realizace-akce-z-Programu-obnovy-venkova-Olomouckeho-kraje-2023-DT-3(16 kB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka_logotyp_POV 2023.jpg(101,8 kB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo_Olomouckého kraje.jpg(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOchranná známka_logotyp_POV 2023.pdf(37,6 kB)stáhnout
Soubor typu pngOchranná známka_logotyp_POV 2023.png(61,7 kB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje (formát jpg)(201,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v rámci dot. tit. 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace(938,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam náhradních žadatelů v rámci dot. tit. 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace(823,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka na on-line seminář POV 2023(191,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPREZENTACE SEMINÁŘ PRO OBCE PROGRAM OBNOVY VENKOVA OK 2023(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPočet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2022(603,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky pro obce POV 2023 - DT 3(16 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová_část_SROK_2021-2027_strana (17-18)_Kritérium B1 - Soulad se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK_Příloha_č_1_RURÚ_(strana 8-18)_Kritérium C2 - Posouzení regionálního významu projektu z pohledu poskytovatele - vazby projektu na rozvoj hosp. a soc. ohrožených území kraje(2,4 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 06. 01. 2023 12:36:40