01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádostí 20.1. - 7.2.2022 )

Název

01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na investiční a neinvestiční akce obcí zaměřené na následující aktivity: a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků, parkovišť a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.), b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce, c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, d) výstavba, rekonstrukce, oprava inženýrských sítí, e) příprava a realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod.), f) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy apod., g) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Termín příjmu žádostí20. 1. - 7. 2. 2022
Způsob podání žádostiElektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu (povinné pro obce) Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 1 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře11. a 12. 1. 2022
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla dotačního titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům v DT 1.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o dotaci DT 1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu docxInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z POV 2022, DT 1(95,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022_DT_1(18,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře pro obce - POV 2022(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka POV OK 2022(48,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPočet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2021.pdf(473,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A3, strana 8-18)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B1, strana 17 a dále)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí POV 2022 - DT 1(15,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2022 v DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce(937,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam náhradních žadatelů v POV 2022 v DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce(1,1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 14. 01. 2022 15:51:33