Zpracování výsledků voleb sčítací komisí, přítomnost jiných osob při práci sčítací komise

02. 10. 2020

Sčítací komise začne zpracovávat výsledky hlasování nejdříve v sobotu 3. října 2020 ve 14 hodin. Bude pracovat v hlavní budově Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese Jeremenkova 40a, Olomouc. Osoby s povolením od Státní volební komise k přítomnosti při sčítání hlasů sčíatcí komisí mohou být přítomné při práci sčítací komise. Vstup do budovy jim bude umožněn nejdříve ve 13:45 hod.

Kontaktujte pracovníka krajského úřadu na telefonním čísle:

607 033 260 nebo
778 461 322 nebo
724 058 917.

Nachystejte si povolení od Státní volební komise, ve kterém musí být uveden text, že povolení se týká přítomnosti při práci sčítací komise.


Poslední změna 02. 10. 2020 18:46:49