Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022

30. 03. 2022

Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022 

https://mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž). 
 
Vzhledem k tomu, že odpovídající novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která provádí uvedené unijní normy v právním řádu ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti do května 2022, dovolujeme si na odkazu výše představit návrh řešení pro ty z vás, kteří chtějí do doby přijetí vnitrostátní úpravy vykonávat povolání podnikatele v  silniční nákladní dopravě dodávkami.
 
Zdroj článku: Ministerstvo dopravy, odbor silniční dopravy (O110)


Poslední změna 20. 04. 2022 12:38:34