Změna délky realizace mikroprojektů v Euroregionu Praděd

22. 04. 2020

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců.

Na základě rozhodnutí MMR ČR v odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat aktivity v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců.

Každý takový případ bude posuzován individuálně, po konzultaci se sekretariátem Euroregionu Praděd. Tyto změny podléhají schválení Euroregionálního řídícího výboru.


Poslední změna 22. 04. 2020 15:12:20