Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy

12. 04. 2024

K dalšímu společnému jednání se ve freskovém sále rektorátu sešlo vedení Univerzity Palackého s členy Rady Olomouckého kraje. Během pracovní snídaně řešili zástupci obou institucí kooperaci v oblastech, jimž chtějí i v budoucnu věnovat pozornost a vzájemně se v nich podporovat. Patří mezi ně mimo jiné dobrovolnictví, udržitelnost, spolupráce univerzity a krajského inovačního centra, rozvoj společných projektů nebo spolupráce se zahraničními partnery.

„Olomoucký kraj a Univerzita Palackého jsou významnými partnery, kterým jde o společnou věc – rozvoj a zlepšování života v Olomouckém kraji. Společných projektů máme mnoho a naše součinnost je důležitá, ať už je řeč o dobrovolnických projektech, vědě v rámci krajského inovačního centra a univerzitního Vědeckotechnického parku, propojování středního a vysokého školství nebo společných zahraničních partnerech,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Diskuze proběhla například také nad aktuálními trendy na celorepublikovém i regionálním trhu práce a s tím související potřebou nových absolventů v konkrétních profesích. „Z vývoje situace v českém zdravotnictví a také z predikcí odborníků víme, že v blízké době budou v naší zemi chybět tisíce kvalifikovaných zdravotních sester. My už v tuto chvíli investujeme do rekonstrukcí a výstavby dalších prostor pro vzdělávání zdravotníků, abychom byli připraveni navýšit kapacity oborů, po nichž je velká společenská poptávka,“ dodal rektor UP.

Společná pracovní setkání, během nichž se představitelé obou institucí vzájemně informují o dlouhodobých plánech i o aktuálním dění, probíhají nejen mezi univerzitou a krajem, ale také se zástupci vedení města. Pravidelně se zástupci univerzity i samospráv setkávají během celého roku také v rámci bilaterálních jednání nad jednotlivými tématy.

Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy
Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy


Poslední změna 12. 04. 2024 12:32:33