Zásobník projektových námětů

Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje kraje, spravuje databázi projektových námětů externích subjektů z území Olomouckého kraje. Údaje jsou vloženy v tzv. Zásobníku projektových námětů (ZPN). Jedná se o databázi přístupnou na internetovém portálu, která funguje na základě elektronických osobních certifikátů. Ty zajišťují mimo jiné i ochranu osobních údajů.

Databáze je otevřená všem nositelům projektových námětů, jak z veřejného sektoru, tak sektoru podnikatelského i neziskového, a všem typům projektových námětů, ucházejícím se o dotaci z evropských i českých dotačních titulů.

Využití ZPN:

  • pro potřeby poskytovatelů dotací jako podklad pro zacílení připravovaných výzev a nastavení výše jejich alokací
  • pro potřeby Olomouckého kraje při definování priorit rozvoje a přípravě strategických dokumentů
  • pro potřeby zástupců Olomouckého kraje na jednání v pracovních skupinách a monitorovacích výborech operačních programů ČR
  • pro potřeby Vás, k získání přehledu o plánovaných projektech na území Olomouckého kraje nebo pro vyhledávání partnerů k Vašim vlastním projektům

Nedílnou náplní práce se ZPN je poskytování informačního servisu o českých a evropských dotačních titulech nositelům vložených projektových námětů.

Zásobník projektových námětů je přístupný na adrese:

http://zpn.kr-olomoucky.cz

Existují dva způsoby vložení projektového námětu do zásobníku.

  1. Na výše uvedených webových stránkách. Pro získání přístupu do databáze proveďte prosím registraci. Do tří pracovních dnů Vás kontaktuje pracovník krajského úřadu a aktivuje Vám přístup do aplikace. Poté budete moci sami vkládat a dále upravovat náměty.
  2. Vyplňte formulář projektového námětu (odkaz na konci článku). Vyplněný formulář zašlete e-mailem na adresu zasobnik@kr-olomoucky.cz a o jeho vložení do ZPN se již postarají pracovníci KÚOK.

Pro zajištění efektivního využití ZPN prosím uvádějte k projektovým námětům co nejpřesnější, Vám známé, údaje.

V rámci realizace projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 (spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední Morava - ROP SM) je jednou z aktivit práce se Zásobníkem projektových námětů, aktualizace softwaru databáze a poskytování informačního servisu pro nositele projektových námětů.

Kontaktní údaje:

Ing. Petr Smička

projektový manažer

Krajský úřad Olomouckého kraje

odbor strategického rozvoje kraje

T: 585 508 387

M: 725 788 295

E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Dokumenty ke stažení

Soubor typu .xlsFormulář projektového námětu(2,2 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00