Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 4

V souladu s ustanovením § 42b odst. 11 a § 42 odst. 10 stavebního zákona pořizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zajistil po poslední aktualizaci vyhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 4.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019), Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019) a Aktualizace č. 4 usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 pod č. j. KUOK 123647/2021 (účinnost 27. 1. 2022).

Dokumentace Aktualizace č. 4 ZÚR OK v listinné podobě vč. úplného znění a dokladová část je uložena u pořizovatele.

Dokumenty ke stažení

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 24. 02. 2022 09:40:47