Zápisy z porad, metodické materiály

Soubor typu pdfMetodický materiál - červenec 2021(1 MB)stáhnout

S ohledem na zásadní novelizaci zákona o matrikách a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, většina bodů záznamu z porady již pozbyla platnosti.


Poslední změna 15. 07. 2021 08:32:17