Zápisy z porad


S ohledem na zásadní novelizaci zákona o matrikách a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, většina bodů záznamu z porady již pozbyla platnosti.


Poslední změna 04. 02. 2020 12:35:55