Zápisový lístek

Zápisový lístek je vydáván k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek není vydáván na nástavbové, zkrácené, večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

Informace k dokumentům zápisového lístku:

  • Elektronický formulář slouží jako žádost o vydání zápisového lístku (zápisový lístek vám bude po jeho zaevidování zaslán poštou do vlastních rukou). K vyplnění elektronické Žádosti o vydání zápisového lístku je nutné mít nainstalovaný volně šiřitelný software 602XML Filler - software je ke stažení zde.
  • Žádost o vydání zápisového lístku k vytisknutí - jedná se o žádost, kterou můžete vytisknout v případě potíží s elektronickým formulářem. Je možné ji vyplnit na počítači nebo rukou a zaslat poštou, případně naskenovanou na e-mail: m.brachtelova@olkraj.cz
  • Žádost o vydání náhradního zápisového lístku - využijete ji v případě, že jste zápisový lístek ztratili. Tuto žádost lze zaslat jen poštou. Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který vydal původní zápisový lístek.

Zápisový lístek - dokumenty

Soubor typu pdfInformace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem(412 kB)stáhnout
Soubor typu zfoŽádost o vydání zápisového lístku - elektronický formulář(34,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání zápisového lístku - formulář Word(15,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání náhradního zápisového lístku a čestné prohlášení(15,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Taťána Ságlová

koordinátor mapování kulturních a kreativních odvětví
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 208 t.saglova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 11. 06. 2024 11:14:05