Zaměstnanci krajského úřadu se rozdali. Darovali krev

02. 06. 2023

Mezi dárce krve se i letos zařadili zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje. V úterý 23. května zaplnili transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, se kterou kraj druhý ročník hromadného odběru pořádal.

„Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří se do projektu zapojili. Olomoucký kraj vystupuje jako společensky odpovědný úřad. Zrovna nyní jsme získali první místo v Cenách Ministerstva vnitra za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě, konkrétně za uplatnění přístupu společenské odpovědnosti. Dárcovství krve je krásným příkladem toho, jak tato odpovědnost v praxi funguje,“ uvedl Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Dárcovství krve rozhodně není jedinou aktivitou, kterou se úřad ke společenské odpovědnosti hlásí. V minulosti se jeho zaměstnanci zapojili například do výsadby stromů nebo také k potravinové sbírce.

„Krev už jsem několikrát za svůj život darovala, proto jsem neváhala ani teď, když krajský úřad přišel s nabídkou hromadného darování. Vždy se ráda účastním aktivit, které jsou pro dobrou věc a líbí se mi, když zaměstnavatel vytváří příležitosti, kterých se mohou zaměstnanci chopit, a pomoci tak ostatním lidem.“ dodala Adéla Stloukalová, zaměstnankyně Krajského úřadu Olomouckého kraje, která se do aktivity darování krve zapojila.

Přímo pro své pracovníky pak krajský úřad uspořádal v půlce května den zdraví. Lidé se mohli zúčastnit zajímavých přednášek například na téma zdravého stravování nebo prevence chorob, změřit si zrak, EKG a glykémii.

Zaměstnanci krajského úřadu se rozdali. Darovali krev
Zaměstnanci krajského úřadu se rozdali. Darovali krev
Zaměstnanci krajského úřadu se rozdali. Darovali krev


Poslední změna 02. 06. 2023 17:15:53