Začal Světový týden bezpečnosti silničního provozu

16. 05. 2023

Olomoucký kraj patří mezi lídry v podpoře cyklistické dopravy, proto se rád připojuje ke Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu, který pravidelně vyhlašuje OSN. Zaměřuje se na prevenci nehod a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Pro Olomoucký kraj je bezpečnost dopravní infrastruktury zásadním tématem.

„Každoročně přispíváme na zlepšení bezpečnosti na silnicích. Právě teď rozdělujeme necelých deset miliónů korun na vybudování přechodů pro chodce a dalších prvků, které zvýší bezpečnost silničního provozu. Jsem rád, že se toto téma v rámci celosvětové akce připomíná,“ řekl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Letošní ročník Světového týdne bezpečnosti silničního provozu se pod heslem #RethinkMobility zaměřuje na udržitelnou dopravu a potřebu změny dopravního myšlení a chování směrem k většímu podílu chůze, jízdy na kole a využívání veřejné dopravy. Bezpečnost silničního provozu je předpokladem i důsledkem tohoto posunu.

Zlepšení cyklodopravy velkou měrou přispívá k rozvoji regionů. „Čím bezpečnější a spojitější infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu vytvoříme, tím méně bude nehod. Větší bezpečnosti pomáhají nejen stezky pro pěší a cyklisty, ale i takzvané cyklopruhy na silnicích“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast regionálního rozvoje.

Téměř 500 kilometrů cyklostezek

„V minulém roce bylo v kraji postaveno 20 kilometrů nových a bezpečných cyklistických komunikací v hodnotě 172 miliónů korun. Celkem jich máme na území kraje přes 480 kilometrů. Asi největší událostí v Olomouckém kraji v letošním roce bude otevření nové cyklolávky u obce Ústí na Hranicku a současně i otevření cyklostezky Černotín - Ústí - Hranice,“ doplnil informace k aktuálním projektům náměstek Zácha.

Stavbu cyklostezek podporuje 70 procent Čechů, kteří si myslí, že stezek by mělo být více a v lepší kvalitě. Právě odstraňování kritických míst a zlepšování stavu infrastruktury je také cílem Cyklovize 2030, jejímž partnerem je i Olomoucký kraj. Projekt směřuje k vytvoření bezpečné dopravní sítě pro cyklisty, chodce a například i pro jezdce na koloběžkách.

Informace o projektech a aktivitách Olomouckého kraje v oblasti cyklodopravy přibližuje dokument pod článkem.

Začal Světový týden bezpečnosti silničního provozu
Soubor typu docxInformace o projektech a aktivitách Olomouckého kraje v oblasti cyklodopravy(363,1 kB)stáhnout


Poslední změna 16. 05. 2023 13:59:57