XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

Datum21. 09.-20. 10. 2019
Místo konáníJavorník a okolí
WWWwww.festivalditters.cz
OrganizátorSdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s.

Rok s rokem se rychle sešel a my opět stojíme na prahu nového, v pořadí již XXVII., ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Ročníku, který je z pohledu významných událostí v životě skladatelově téměř jubilejní. V letošním roce  2.11. uplyne právě 280 let od skladatelova narození a 24.10. 220 let od jeho úmrtí. Těmto významným životním událostem je přizpůsoben i  letošní program festivalu.

Při zahajovacím koncertu zazní čtyři árie, doposud neuváděné a neznámé, které čekaly téměř dvě století ukryty v archivech na své znovuuvedení. Koncert „Pocta smyčcovým nástrojům“, který bude poprvé v celé historii festivalu uveden v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově, je z velké části věnován skladbám Karla Ditterse z Dittersdorfu. Při dalších třech koncertech zazní vždy alespoň jedna Dittersova skladba. Touto dramaturgií  festivalového programu je naplněna hlavní idea tohoto projektu a tou od počátku trvání festivalu je popularizace osobnosti Karla Ditterse z Dittersdorfu a jeho díla spojená s přiblížením nejen klasické hudby na vysoké profesionální úrovni obyvatelstvu a návštěvníkům našeho příhraničního regionu.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka.

XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu


Poslední změna 05. 09. 2019 12:31:26