Workshop „Objev svého génia“

06. 05. 2022

V rámci podpory manažerských kompetencí ředitelů a zástupců škol se v pondělí 25. dubna 2022 v prostorách krajského úřadu v Olomouci konal workshop k tématu  rozvoj potenciálu jedince, organizací i společnosti. Účelem setkání byla podpora úsilí rozvíjet sebepoznání, zvyšovat vlastní mobilitu a dovednost vědomě žít a realizovat své sny a cíle v souladu se sebou samým. Dále seznámit účastníky s cestami, jak si stanovit cíle a následně jich dosahovat. 

Více informací, fotografie a program workshopu naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_8843.JPG


Poslední změna 06. 05. 2022 11:20:27