Výzvy v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2022

07. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

 

Vypsány jsou aktuálně tyto výzvy:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Otevřeny jsou následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Příjem žádostí probíhá ve dnech 1 .10-17. 12. 2021. Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem tohoto podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Otevřeny jsou následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Příjem žádostí probíhá ve dnech 1 .10-17. 12. 2021. Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvatel


Poslední změna 07. 10. 2021 09:20:13