Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

03. 06. 2020

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 15. května 2020 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých.

Alokovaná částka pro výzvu je 134 302 597 CZK.

Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví. Dále rovněž školy a školská zařízení, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy.

Žádost o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systém IS CEDR. Žádosti lze podávat v termínu od 15. 5. 2020 od 9:00 do 31. 7. 2020 do 12:00.

Informace k výzvě pro Oblast podpory: Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.


Poslední změna 03. 06. 2020 08:13:19