Výzva k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19

31. 03. 2020

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, spustila mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.  

 

Výzva se zaměřuje na následující oblasti intervence:

·       Zdravotní péče a telemedicína

·       Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání

·       Podpora nejmenších, malých a středních podniků

 

Celkový rozpočet výzvy činí 600 tisíc EUR, upřednostněni budou žadatelé ze zemí mimo EU. Je možné získat grant až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. však 40 tisíc EUR). 

Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

 

Podrobnější informace k výzvě naleznete zde: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare


Poslední změna 31. 03. 2020 16:39:48