Výstraha HPPS

30. 06. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Územní platnost: Olomoucký kraj

 

JESENÍK

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová pohotovost

Platnost: od 29.6.2020 19:30 do 30.6.2020 12:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

 

X

 

< 50 %

 

 

 

 

 

Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením 1. SPA až 2. SPA, na menších vodních tocích může dojít krátkodobě i k překročení 3. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

 

LITOVEL, ŠTERNBERK, ŠUMPERK, UNIČOV, ZÁBŘEH

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová pohotovost

Platnost: od 29.6.2020 20:00 do 30.6.2020 12:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

 

X

 

< 50 %

 

 

 

 

 

Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením 1. SPA až 2. SPA, na menších vodních tocích může dojít krátkodobě i k překročení 3. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

 

 

MOHELNICE

 

Výstraha před pozorovaným jevem: Povodňové ohrožení

Platnost: od 29.6.2020 20:00 do 29.6.2020 22:30

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

X

> 50 %

 

 

 

< 50 %

 

 

 

 

           

Na Třebůvce v Lošticích bude v nejbližší době dosažen 3.SPA. Hladina Třebůvky je již také blízko kulminace.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

 

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová pohotovost

Platnost: od 29.6.2020 22:30 do 30.6.2020 12:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

 

X

 

< 50 %

 

 

 

 

 

Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením 1. SPA až 2. SPA, na menších vodních tocích může dojít krátkodobě i k překročení 3. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

 

HRANICE, KONICE, LIPNÍK NAD BEČVOU, OLOMOUC, PROSTĚJOV, PŘEROV

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová bdělost

Platnost: od 29.6.2020 20:00 do 30.6.2020 12:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

X

 

 

< 50 %

 

 

 

 

 

Vzhledem k již spadlým a ještě očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 

 

 


Poslední změna 30. 06. 2020 06:52:19