Výstraha ČHMÚ

02. 08. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Územní platnost: Olomoucký kraj

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi vydatný déšť

Platnost: od 3.8.2020 02:00 do 4.8.2020 14:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

 

X

 

< 50 %

 

 

 

 

Místy očekáváme vydatný déšť s úhrnem přes 40 mm/6h nebo celkovým úhrnem 60 - 90 mm.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

 

HRANICE, JESENÍK, LIPNÍK NAD BEČVOU, LITOVEL, MOHELNICE, OLOMOUC, PŘEROV, ŠTERNBERK, ŠUMPERK, UNIČOV, ZÁBŘEH

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová bdělost

Platnost: od 3.8.2020 06:00 do 4.8.2020 12:00

 

Pravděpodobnost

 

 

Intenzita

 

 

Nízká

Vysoká

Extrémní

Pozorování

 

 

 

> 50 %

X

 

 

< 50 %

 

 

 

 

Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků s možností dosažení 1. SPA, ojediněle i 2. SPA, a to zejména na menších vodních tocích.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.


Poslední změna 02. 08. 2020 17:36:24