Výstraha ČHMÚ

02. 07. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000241
Odesláno: 2.7.2020 10:30:59
Územní platnost: Olomoucký kraj

 


Meteorologická situace: Přes naše území bude ve čtvrtek odpoledne přecházet k východu studená fronta.

 

Olomoucký kraj

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

2.7. 12:00

 – 

2.7. 23:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek. Při silných bouřkách se vyskytnou silné nárazy větru kolem 20 m/s (kolem 70 km/h), kroupy i přívalové srážky s úhrny kolem 30 mm během krátkého obbobí.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.


Poslední změna 02. 07. 2020 10:44:46