Výstraha ČHMÚ

30. 06. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000239
Odesláno: 30.6.2020 12:17:01
Územní platnost: Okres Olomouc

Meteorologická situace: Za zvlněnou studenou frontou k nám od jihozápadu zasahuje nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu.
 

ORP Olomouc

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

30.6. 12:30

 – 

1.7. 12:00

Popis: Vlivem dotoku očekáváme v průběhu večera a noci vzestup hladiny ve stanici Olomouc - Nové Sady na úroveň 1.SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 


Poslední změna 30. 06. 2020 12:32:50