Výstraha ČHMÚ

10. 07. 2019

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

 

Meteorologická situace: Tato výstraha upravuje časovou platnost výstrahy před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Přes naše území začne ve čtvrtek večer od severozápadu postupovat okludující frontální systém a v důsledku očekávaných srážek se nebezpečí vzniku a šíření požárů sníží.
 

 

Olomoucký kraj

Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

10.7. 10:30

 – 

12.7. 12:00

Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 


Distribuce: OLK


Poslední změna 10. 07. 2019 10:33:59