Výstraha ČHMÚ

17. 05. 2023

 

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000152
Odesláno: 17.5.2023 10:56:19
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000151 vydanou 17.05.2023 v 09:22:28 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj

Meteorologická situace: Počasí u nás ovlivní frontální rozhraní spojené s tlakovou níží nad Itálií.
 

Okres Prostějov

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

 

Okres Olomouc

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

 

Okres Přerov

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

 

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

18.5. 06:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 

ORP Mohelnice

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

 

ORP Zábřeh

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

 

ORP Šumperk

Velmi vydatný déšť

Vysoký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h.

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. stromů nebo podemletí komunikací.

 

Okres Jeseník

Velmi vydatný déšť

Vysoký st. nebezpečí

17.5. 10:46

 – 

17.5. 12:00

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h.

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

 


Distribuce: OLK


Poslední změna 17. 05. 2023 14:06:39