Výstraha ČHMÚ

31. 08. 2021

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000311
Odesláno: 31.8.2021 10:41:36
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000310 vydanou 31.08.2021 v 08:50:10 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Výšková tlaková níže se bude zvolna přesouvat ze střední Evropy k východu.
 

ORP Šumperk

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

31.8. 10:35

 – 

31.8. 24:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 50 mm za úterý.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

 

Okres Jeseník

Velmi vydatný déšť

Vysoký st. nebezpečí

31.8. 10:35

 – 

31.8. 24:00

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h.

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

 


Distribuce: OLK


Poslední změna 31. 08. 2021 18:27:01