Výstraha ČHMÚ

31. 07. 2021

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000269
Odesláno: 31.7.2021 10:55:19
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000268 vydanou 30.07.2021 v 10:34:22 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Nad střední Evropou se bude prohlubovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojené zvlněné frontální rozhraní bude ovlivňovat počasí u nás.
 

Olomoucký kraj

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

1.8. 06:00

 – 

1.8. 24:00

Popis: Očekává se vydatný déšť s úhrny nad 30 mm během 6 hodin nebo nad 50 mm za 24 hodin.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

 

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

1.8. 06:00

 – 

2.8. 12:00

Popis: Na některých tocích odvodňující horské oblasti i na ostatních, spíše menších, tocích očekáváme možnost překročení 1. SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 

Okres Prostějov

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

1.8. 09:00

 – 

1.8. 18:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek s přívalovýni srážkami kolem 50 mm a nárazy větru kolem 90 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Olomouc

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

1.8. 09:00

 – 

1.8. 18:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek s přívalovýni srážkami kolem 50 mm a nárazy větru kolem 90 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Přerov

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

1.8. 09:00

 – 

1.8. 18:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek s přívalovýni srážkami kolem 50 mm a nárazy větru kolem 90 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 


 


Poslední změna 31. 07. 2021 12:47:49