Výstraha ČHMÚ

16. 01. 2021
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000017
Odesláno: 16.1.2021 10:57:07
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000016 vydanou 15.01.2021 v 10:17:27 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj
Meteorologická situace: Od severu bude na naše území zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Počasí v severovýchodní polovině území zpočátku ovlivní tlaková níže, která bude postupovat přes Slovensko k jihovýchodu.

 
Olomoucký kraj
Velmi silný mráz Vysoký st. nebezpečí
17.1. 20:00  –  18.1. 10:00
Popis: Očekává se ojediněle pokles teploty vzduchu pod -18 °C.
Doporučení: Nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla už po krátké době pobytu venku. Možné problémy v energetice, průmyslu a zásobování, hrozí poruchy vodovodních rozvodů. Nebezpečí lomů kolejnic kolejové dopravy. Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách, teplou obuví, rukavicemi a pokrývkou hlavy. Malé děti, starší a nemocní občané by neměli vycházet ven. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb. Možné poruchy v energetice a zásobování, zejména pitnou vodou.


Poslední změna 16. 01. 2021 13:43:37