Vyhlášení nové výzvy Fondu mikroprojektů v prioritní ose 4 Euroregionu Glacensis

03. 06. 2022

Euroregion Glacensis vyhlásil novou výzvu Fondu mikroprojektů v prioritní ose 4 s těmito parametry:

Prioritní osa 4 – „zjednodušené“ projekty:

 • Termín zahájení výzvy – 25.4.2022
 • Termín ukončení výzvy – 30.6.2022
 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob (Sportovní aktivity a aktivity spolků, Tábory a výměnné pobyty, Konference a workshopy, Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze, Výukové a vzdělávací akce)
 • V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_22_036"
 • Termín zasedání 14. EŘV – 10/2022
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 

Prioritní osa 4 – „klasické“ projekty:

 • Termín zahájení výzvy – 1.6.2022
 • Termín ukončení výzvy – 31.7.2022
 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4 vykazované klasickou metodou vykazování výdajů (jedná se o akce určené pro širokou cílovou skupinu a pro veřejnost a všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 kromě aktivit spadajících do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušeně)
 • V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_16_008"
 • Termín zasedání 15. EŘV – 11/2022
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 

Více podrobnějších informací najdete na webových stránkách:

https://www.euro-glacensis.cz/vyzva-terminy-fmp.html

V případě dotazů, nejasností můžete kontaktovat krajské kontaktní místo. Rovněž zde můžete konzultovat své projektové záměry osobně nebo také emailem či telefonicky.

 

Mgr. et Mgr. Alice Navrátilová

alice.navratilova@olkraj.cz

585 508 388

Mgr. Filip Boháč

f.bohac@olkraj.cz

585 508 321


Poslední změna 03. 06. 2022 11:23:09