Vydán Metodický pokyn k Příručce pro příjemce

03. 07. 2020

V červnu byl vydán Metodický pokyn Řídícího orgánu č. 1 Příručky pro příjemce verze 7. Upravuje formy podpisu, distribuce a archivace právních aktů a jejich dodatků, změny schvalované Monitorovacím výborem, nebo upřesnění postupu kontroly dodatku ke smlouvě s dodavatelem na české straně. Metodický pokyn č. 1 naleznete na webových stránkách Programu.


Poslední změna 03. 07. 2020 08:04:45