Výbor pro regionální rozvoj

1.

Müller Tomáš, Ing.,
předseda výboru

tmller@seznam.cz Nová Hradečná 133,
783 83
724 859 765

2.

Blišťanová Zdeňka, Mgr. Bc.

starosta@mujes.cz Dukelská 1243,
790 1 Jeseník
776 113 107

3.

Čech Martin

     

4.

Grňo Juraj, Mgr.

silezika@gmail.com   608 725 380

5.

Hons Martin, Ing.

info@odhadysumperk.cz Čsl. Armády 1706/11a, 787 01 Šumperk 725 898 565

6.

Jüngling Lenka, Ing.

lenka.jungling@gmail.com Kratochvílova 22,
750 02 Přerov
778 522 095

7.

Kocián Miroslav, Ing.

starosta@bilavoda.cz

Kamenička 37,
790 69 Bílá Voda

584 413 202

8.

Kouba Petr, Mgr.

petr.kouba@prerov.eu nám. T.G.M. 2,
750 02 Přerov
581 268 473

9.

Kryl Václav

v.kryl@seznam.cz Břetislavova 279/9A, Olomouc 603 169 757

10.

Pejpek Tomáš, Ing. arch.

pejpek@iol.cz Na Zákopě 322/62, 779 00 Olomouc 777 184 772

11.

Procházka Michal, Ing.

prochazka@viden.cz Supíkovice 223,
790 51
737 211 166

12.

Rakušan Milan, MBA

rakusan@realityct.cz    

13.

Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.

pavel.roubinek@seznam.cz   723 276 123

14.

Sršeň Radim, Ing., Ph.D.

radim.srsen@gmail.com Dolní Studénky 155,
788 02
603 578 141

15.

Stawaritschová Jarmila, Bc.

starostka@celechovice-na-hane.cz Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané 582 373 623

16.

Vitonský Daniel

vitonsky.daniel@gmail.com Velká 103,
750 03 Hranice
581 828 123

17.

Vlazlo Tomáš

vlazlo@lentil.cz   777 879 866

18.

Vogel Jiří, Bc.

starosta@stity.cz   583 440 214

19.

Zatloukal Ivo, Ing.

rednok@olkraj.cz Vrbátky 214, 798 13 587 332 138

Tajemník výboru

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 12. 05. 2021 09:28:08