Volby 2020 - do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Oprávněné osoby nepodaly žaloby na průběh voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Po uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta ověřil Krajský úřad Olomouckého kraje u Krajského soudu v Ostravě (včetně pobočky v Olomouci), jestli kandidující subjekty a voliči napadli žalobami průběh voleb.

Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje oprávněné osoby nepodaly žaloby ve věci voleb. Činnost okrskových volebních komisí (v obcích, kde nebyl souběh voleb) byla ukončena dne 21.10.2020. Dne 17.10.2020 počala běžet 30ti denní lhůta uvedená v § 10 vyhlášky č. 152/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro další nakládání s hlasovacími lístky, úředními obálkami a dalšími volebními materiály.

Soubor typu pdfSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020(1 MB)stáhnout

I ve 2. kole voleb do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 63 se sídlem v Přerově a č. 66 se sídlem 66 v Olomouci budou mít voliči možnost hlasovat zvláštními zůsoby podle zákona č. 350/2020 Sb. Bližší informace jsou v článku "Druhé kolo voleb do Senátu PČR - informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19".

05.10.2020 - Druhé kolo voleb do Senátu PČR - informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

02.10.2020 - Zpracování výsledků voleb sčítací komisí, přítomnost jiných osob při práci sčítací komise

11.09.2020 - Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Soubor typu pdfAktualizovaný harmonogram školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí(264,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHarmonogram úkolů a lhůt ve volbách do zastupitelstev krajů (zdroj MVČR)(117,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb
Volby se budou konat 2. a 3. října 2020
(69,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13., kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449, 607 033 260
e-mail: m.hofschneiderova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13., kancelář: 1306


Poslední změna 22. 10. 2020 08:17:17