Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí

Jak se naše nářečí během uplynulých 50 let změnila? Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? A rozumí oni vám? Nová multimediální výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci odhaluje rozdíly mezi nářečími českého jazyka. 

Přední místo mezi exponáty zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohroženějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. Na ozvučených mapách uslyší návštěvníci unikátní zvukové záznamy. Výstava se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, které se jako jediné akademické pracoviště v Česku dlouhodobě věnuje systematickému zkoumání dialektů.

Výstava kriticky ohrožené jevy našich nářečí je přístupná do 30. června tohoto roku.

Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí
Vlastivědné muzeum v Olomouci ukazuje ohrožené jevy našich nářečí


Poslední změna 04. 05. 2022 14:27:19