VESNICE ROKU 2017

24. 03. 2017

Dne 7. března 2017 byl slavnostně zahájen 23. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Obce mohou podávat přihlášky do 28. dubna 2017 na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 - k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. Hodnocení krajských kol proběhne v rozmezí od začátku května do konce června 2017.

Olomoucký kraj tuto soutěž dlouhodobě podporuje, i v letošním roce uvolnil z rozpočtu 500 tis. Kč. První, druhé a třetí místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 100 tis. Kč, dále kraj udělí speciální finanční ocenění čtyřem obcím ve výši 50 tis. Kč.

„Jedná se o jedinečnou výzvu, utkat se s konkurencí a získat titul Vesnice roku a tím prezentovat výsledky své dlouhodobé a mnohdy nelehké spolupráce“, uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavel Šoltys, DiS..

Za Olomoucký kraj byla do hodnotitelské komise nominována Ing. Jana Olivíková z oddělení regionálního rozvoje. V případě zájmu o bližší informace ji prosím kontaktujte na telefonním čísle 585 508 322 nebo e-mailu j.olivikova@kr-olomoucky.cz. Veškeré informace týkající se soutěže v Olomouckém kraji budou zveřejňovány také na webových stránkách kraje www.olkraj.cz.

Obcím, které uvažují o tom, že by se přihlásily do letošního ročníku soutěže Vesnice roku velmi doporučujeme, aby se jejich zástupce či zástupci zúčastnili motivačního semináře, na kterém se od vyhlašovatelů soutěže dozví spoustu cenných rad. Program semináře a místa konání naleznete v příloze pod tímto článkem.

Komplexní informace k soutěži včetně přihlášky, harmonogramu, podmínek a ocenění naleznete na webu Vesnice roku www.vesniceroku.cz.

Soubor typu pdfOdborný seminář Vesniced roku 2017 - program(204,2 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 03. 2017 16:23:05