Veřejné zakázky

V této sekci naleznete především informace související s realizací veřejných zakázek v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Zde jsou uveřejňovány především veřejné zakázky, které realizují v rámci svých grantových projektů příjemci, a mají dle metodiky povinnost tyto veřejné zakázky, resp. výzvy k podání nabídky zveřejňovat u poskytovatele dotace. Naleznete zde jak aktuálně vyhlášené (probíhající) veřejné zakázky, tak zakázky již ukončené, u nichž je zveřejněn výsledek této zakázky, resp. výzvy.

V adresáři "Formuláře" jsou pak ke stažení formuláře, jejichž prostřednictvím dochází k zveřejnění výzvy k podání nabídky nebo zveřejnění výsledku výzvy na tomto webu. Pro zveřejnění veřejné zakázky na tomto webu (dle povinnosti stanovené v Příručce pro příjemce OP VK) používejte, prosím, výhradně tyto dva formuláře, nikoli např. formuláře, které jsou ke stažení na www.msmt.cz apod.


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59