Válka na Ukrajině začala před dvěma lety. Co kraj pro uprchlíky učinil a koná dál?

23. 02. 2024

Zítra tomu budou už dva roky, co jsme po probuzení četli v ranních zprávách informace o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu. Na tuto situaci musel nejen stát, ale také kraje, města a obce zareagovat velmi rychle. Olomoucký kraj začal uprchlíkům ihned intenzivně pomáhat, jako první v Česku zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Pomáhá dodnes.

„Krizový štáb Olomouckého kraje se sešel hned v prvních dnech ruské invaze, KACPU jsme zřídili 1. března v budově hejtmanství, společně hasiči, policisty, záchranáři, zdravotníky, pracovníky Ministerstva vnitra České republiky a Univerzitou Palackého. Spolupráce to byla skvělá a hned na začátku bylo vidět, že lidská solidarita nezná hranic,“ popsal první dny hejtman Josef Suchánek.

Uprchlíků bylo však tolik, že krajská budova a posléze nafukovací stany před budovou nestačily. Jen za první čtyři dny centrum poskytlo pomoc stovkám lidí, kteří prchali před válkou – zejména ženám a dětem. Hlavní vlna ukrajinských uprchlíků přicházela na jaře a počet těch, kteří potřebovali pomoc, neustále narůstal. Olomoucký kraj tedy 7. března přesunul asistenční centrum do budovy bývalých Hanáckých kasáren a následně zřídil podobné středisko také v Šumperku.

„Během prvního roku od začátku konfliktu se v kraji zaregistrovalo přes patnáct tisíc běženců, z toho sedm tisíc jsme jich přijali jen za první měsíc. Aktuálně jich na území kraje registrujeme přes dvanáct tisíc, přesně 4 904 mužů a 7 281 žen. Více než 1 700 jich u nás navštěvuje mateřské, základní a střední školy. Pomáháme jim dodnes,“ řekl hejtman Suchánek.

Olomoucké KACPU je v současné době otevřeno na třídě Kosmonautů, slouží však už pouze uprchlíkům, kteří mají zajištěné vlastní ubytování. Ti, kteří ho nemají, a žádají tak o přidělení státního humanitárního ubytování, si o něj musí zažádat na KACPU v Ostravě. Tam, a zároveň v Brně, funguje také krátkodobé přístřeší.

Co v Olomouckém kraji funguje neustále, je krajský Tým koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny zřízený v květnu 2022 pod Střediskem sociální prevence Olomouc. Ten pomáhá uprchlíkům se začleněním do české společnosti a podporuje spolupráci organizací a institucí, které se na tom podílejí.

„Potřeby a rizika, na které reagujeme, se v čase měnily a závisely na mnoha faktorech, jako počet příchozích, možnosti obcí, kapacity bezplatného ubytování a legislativní změny. Informace o novinkách komunikujeme k ukrajinské komunitě i k partnerům v kraji a společně se snažíme na změny připravit nejen samotné uprchlíky, ale i obce a pomáhající organizace,“ popsala Barbora Žůrková, krajská koordinátorka pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany. „Dále ve spolupráci s místními aktéry koordinujeme řešení složitých situací, například končící velkokapacitní ubytovny nebo přetížení obcí s velkým počtem uprchlíků,“ doplnila.

Tým spravuje webové stránky ukrajina.krajpomaha.cz, kde jsou dostupné aktuální informace pro uprchlíky o materiální pomoci, zaměstnávání, ubytování a poradenství. Novinky tým zveřejňuje také na sociálních sítích na profilu Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině.

Válka na Ukrajině začala před dvěma lety. Co kraj pro uprchlíky učinil a koná dál?
Válka na Ukrajině začala před dvěma lety. Co kraj pro uprchlíky učinil a koná dál?
Válka na Ukrajině začala před dvěma lety. Co kraj pro uprchlíky učinil a koná dál?


Poslední změna 23. 02. 2024 10:33:45