Válečné hroby a pietní místa

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v době války. Válečným hrobem je i pietní místo připomínající válečné události a oběti.

Práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa jsou stanoveny zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty

Soubor typu .pdfVálečné hroby a pietní místa(162,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfEvidence válečných hrobů(145,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docŽádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa)(33 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o souhlas s přemístěním-zrušením válečného hrobu (pietního místa)(33,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa)(32 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o odkoupení nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem)(27,5 kB)DOC | PDF

Kontakty

Marie Skalková
administrativní činnost, pohřebnictví, radon, válečné hroby
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení stavebního řádu
   585 508 315 m.skalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6.p, kancelář: 607
Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení stavebního řádu
   585 508 649 h.mazurova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6.p, kancelář: 603


Poslední změna 11. 10. 2017 15:41:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje